Historia & Uppdrag

 

Historia & uppdrag

Åke Sahlin (1902-1976) hade under sin karriär en rad framträdande positioner inom förpacknings- pappers- och handelsområdena.
Hans insatser har varit av stor betydelse för svensk förpackningsindustri och export.

Åkes sista roll var som ordförande för Svenska Förpacknings-föreningen. Dess VD, tillika SFG:s hedersordförande, Stig Bergstedt initierade stipendiefonden som en bemärkelse på Åke Sahlins 70-årsdag. Hittills har nästan 40 stipendier delats ut.
Stipendiet delas ut till personer som visat särskilt goda färdigheter inom förpackningsområdet eller har särskilt goda idéer. Stipendiesummans belopp beslutas i samband med utvärderingen av ansökningarna, men har det senaste året varit 15 000 kr.
Utdelningen sker på SFG:s höstmöte.

Åke Sahlin