ANSÖKAN

Stipendieansökan

Öppet att söka bidrag för utveckling eller utbildning inom förpackningsområdet.
Är du eller har du varit student inom förpackningsområdet?
Eller har du arbetat professionellt på området utan formell förpackningsutbildning?
Vill du testa nya idéer kring förpackningar eller behöver du bara utbilda dig genom exempelvis deltagande på en mässa eller konferens?

Då rekommenderas du att söka stöd ur Åke Sahlins stipendiefond!

Stipendiesummans belopp beslutas i samband med utvärderingen av ansökningarna men har det senaste året varit 15000 SEK.

Ansökan ska innehålla:

  • Dokument som visar dina färdigheter inom förpackningsområdet
  • Motivering till vad du vill använda stipendiet till.
  • Kontaktinformation.

Maila din ansökan till mikael.gallstedt@forpackningsgillet.nu.

För frågor och mer information, vänligen kontakta mikael.gallstedt@forpackningsgillet.nu