Engagera dig

Engagera dig

SFG är en ideell organisation, för och av sina medlemmar. Så här kan medlemmar bidra:

Föreläs
Har du nyss presenterat något i arbetet, som kan intressera fler? Kör en repris i SFGs regi!
Du har redan kunskapen färsk och redovisningsmaterialet “på hyllan”. Kanske kan den nya SFG-publiken ge oväntad och värdefull input.
Kontakta aktivtetsgruppen@forpackningsgillet.nu

Bjud in
Bedriver du/din arbetsgivare tillverkning eller annan aktivitet som är mer visuell än ett skrivbord, låt oss komma på studiebesök. Att få se andra verksamheter uppfattas både som exklusivt och åtråvärt bland SFGs medlemmar. Kontakta aktivtetsgruppen@forpackningsgillet.nu

Delta i arbetsgrupp
Mycket av SFGs verksamhet drivs genom olika temporära arbetsgrupper, av medlemmar. Det är ett kul sätt att utveckla och lära känna SFGs verksamhet. Du väljer själv vad och hur mycket du bistår med. Se pågående projekt och arbetsgrupper.

Styr
Varje år förnyas styrelsen med ett par ledamöter. Vänligen kontakta valberedningen om du vill anmäla ditt intresse att delta i styrelsens arbete.