Medlemsansökan

Medlemsansökan

Medlemsansökan

Varför bli medlem i Svenska Förpackningsgillet?

Enkelt, vi är ett unikt nätverk för personer med förpackning som profession, var och en med olika specialiteter. Svenska Förpackningsgillet är ett forum där du kan utbyta information och erfarenheter och diskutera förpackningsrelaterade frågor.

Förpackningsutvecklingen med nya tekniker, nya material och nya strategier driver oss att ständigt uppdatera vår kunskap och omvärdera våra arbetsmetoder för att förbli konkurrenskraftiga.

Medlemskapet är personligt och karriärutvecklande. Ett medlemskap gagnar även arbetsgivaren genom ökad kunskap och bredare kontaktnät för den anställda. Det ökar möjligheterna till effektivare hantering av olika förpackningsfrågor.

Svenska Förpackningsgillets syfte är att gagna din karriär genom
 • Genom nätverksträffar, studiebesök, seminarier och liknande ge medlemmarna möjlighet att vidareutveckla sina kontakter och kunskaper inom förpackningsområdet
 • Stimulera till ett ökat erfarenhetsutbyte
 • Vara kontakt till motsvarande sammanslutningar i andra länder
 Som medlem får du
 • Tillgång till det professionella nätverk som Svenska Förpackningsgillets medlemmar utgör
 • Inbjudan till exklusiva nätverksträffar, i dagsläget i Stockholm.
 • Fri eller kraftigt rabatterad avgift på aktiviteter anordnade av SFG.
 • Digital tillgång till "Förpacknings-teknisk Ordbok”, med cirka 4 000 ord och uttryck på 7 språk (svenska, danska, norska, finska, tyska, engelska och franska). (värde 500 kr)
 • *för det kostnadsreducerade student-medlemskapet gäller särskilda villkor. Läs mer under MEDLEMSKAP-medlem/student

Medlemsavgift

 • Medlemskap 700 kr/år exkl moms, fördelat på:
  • Medlemsavg: 30 kr
  • Serviceavg: 670 kr (avdragsgillt för företag)

Studentrabatt

 • Studentmedlemskap 200 kr

Fyll i medlemsansökan nedan. Faktura för medlemskap skickas per mejl så snart din ansökan har behandlats.

  Medlemsskap

  Kontaktuppgifter

  Förnamn (obligatorisk)

  Efternamn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postort (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Land (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Kompetens

  Nuvarande yrkestitel (obligatorisk)

  Nuvarande arbetsgivare (obligatorisk)

  Skola (obligatorisk)

  Program (obligatorisk)

  Examensår (obligatorisk)

  Detta kan jag bidra med till SFG
  FöreläsaTa emot studiebesökMentorskapDelta i SFG arbetsgruppStyrelsearbeteIngen möjlighet att bidra med något av ovanstående

  Andra förslag

  Fakturauppgifter: (om annan än angiven ovan)

  OBS: Nedan uppgifter kommer endast anges på fakturan, medan fakturan mejlas till angiven mejl-adress.

  Företagsnamn

  Adress

  Postnummer

  Postort