Medlemsförmåner

Som medlem får du*

  • Tillgång till ett professionellt nätverk.
  • Inbjudan till exklusiva nätverksträffar, i dagsläget i Stockholm.
  • Fri eller kraftigt rabatterad avgift på aktiviteter anordnade av SFG.
  • Stöd att realisera egna idéer till aktiviteter, som gynnar din professionella utveckling.
  • Tidskriften Packmarknaden, med 6 utgåvor per år (värde 1425 kr/år exkl.moms). Dessutom ingår e-tidningen samt tillgång till alla låsta artiklar på nyhetsportalen packnet.se
  • Digital tillgång till "Förpacknings-teknisk Ordbok”, med cirka 4 000 ord och uttryck på 7 språk (svenska, danska, norska, finska, tyska, engelska och franska). (värde 500 kr)
  • Möjlighet att delta i Packbridges kostnadsfria event (i mån av plats och med förtur för Packbridges egna medlemmar). För event med måltider eller andra omkostnader för arrangören, deltar SFGs medlemmar till självkostnadspris. Packbridges större konferenser omfattas EJ av detta erbjudande.Vänligen kontakta oss för anmälan.

*för det kostnadsreducerade student-medlemskapet gäller särskilda vilkor. Tex ingår inte tidningsprenuemrationen. Läs mer under MEDLEMSKAP-medlem/student

Packbrisdge Packnet.se