SCANSTAR 2021

ScanStar 2021

Svenska Förpackningsgillet är arrangör av SCANSTAR 2021

Scanstar är en samnordisk förpackningstävling som sedan 1969 arrangeras årligen av SPA – Scandinavian Packaging Association (tidigare SES) samarbetsorganisationen för förpackningsfrågor i Skandinavien

Vem kan anmäla sig?

Tävlingen är öppen för alla förpackningar som formgivits, konstruerats eller framställts i något av de nordiska länderna. Själva förpackningen beställd för ett nordiskt företags räkning kan delta i tävlingen. Den anmälda förpackningen ska vara marknadsförd före anmälningsdatum och får inte tidigare ha varit anmäld till Scanstar-tävlingen.

Anmälan kan göras av formgivaren, konstruktören, producenten eller användaren med övriga parters samtycke.

En deltagare har möjlighet att anmäla ett obegränsat antal olika förpackningar som uppfyller tävlingsreglerna.

Vad innebär en Scanstar?

Det företag som tilldelas en Scanstar får – utöver ett diplom – rätten att använda Scanstar-symbolen i sin marknadsföring av den prisbelönta förpackningen. Namnet på vinnarna publiceras internationellt kort efter juryns avgörande.

Förpackningar som har mottagit en ScanStar äger rätt att delta i den globala Worldstar-tävlingen.

Utdelningen av Scanstar 2021 kommer att ske i samband med Scanpack mässan i Göteborg.

Mer information kommer framöver. Kontakta oss gärna på scanstar@gillet.nu om du har några frågor.