Sök stipendium

ANSÖKAN OM ÅKE SAHLINS STIPENDIUM 2022 HAR STÄNGT
Ansökan för 2023 öppnar i vår.

NÅGRA VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

Vem får ansöka?
Studenter i svensk eftergymnasial förpackningsutbildning och medlemmar i Svenska Förpackningsgillet. Du ska vara verksam inom förpackningsbranschen eller vara på väg in i branschen. Stipendiet delas även ut till personer som visat särskilt goda färdigheter inom förpackningsområdet eller har särskilt goda idéer.

Vad får man ansöka till?
Studier av frågor inom förpackningsområdet eller testning / lösningsförsök av ett befintligt problem inom förpackningsbranschen. Stipendier har genom åren givits för exempelvis avgifter för kompetenshöjande kurser, bidrag för resor till mässor, studiebesök eller utveckling och innovation inom olika specifika förpackningsområden.

Hur mycket pengar får man från fonden?
Stipendiesummans belopp beslutas i samband med utvärderingen av ansökningarna, men har det senaste året varit 10 000 kronor. Utdelningen sker på Svenska Förpackningsgillets höstmöte.

Hur lång ska motiveringen till ansökan vara?
Motiveringen ska vara kort, cirka 5–10 meningar. Huvudsaken är att det tydligt framgår vad stipendiepengarna ska användas till och varför du ansöker.

Hur sker utbetalningen?
För att säkerställa att pengarna går till angivet ändamål, bekostar man först själv för att sedan skicka in faktura/kvitto på beloppet. Därefter överför Svenska Förpackningsgillet pengarna till angivet konto.

När är sista ansökningsdag?
2 september.

Vill du söka pengar, bidra till fondens fortsatta existens eller har frågor så är du varmt välkommen att kontakta Mikael Gällstedt på mikael.gallstedt (a) storaenso.com med cc till
info (a) gillet.nu